Cursusopbouw

Allereerst willen we je graag iets vertellen over de opbouw van de cursus.

Deze cursus is zodanig opgebouwd dat je hem vanaf elke pc online kunt volgen. De cursus is niet zonder internet verbinding te doen!

De cursus is ingedeeld in les-blokken en is conform de door het Agentschap Telecom gestelde examen eisen. Elk lesblok word afzonderlijk getoetst. Je dient elke toets af te ronden met een goed resultaat om de eindtoets te kunnen doen en aanmerking te kunnen komen voor de examen oefeningen. Tenslotte is ons doel dat je al de lesstof behandelt hebt en dat dit ook getoetst wordt. 

 

De cursus is opgebouwd vanuit het didactisch principe van makkelijk naar moeilijk, van eenvoudig naar complex

Voorheen werden er slechts twee examens per jaar afgenomen, begin april (voorjaar) en begin november (najaar). Er zijn ondertussen een vier tal examens per jaar. Dat betekent dat er elk kwartaal ergens in Nederland een examen afgenomen wordt. We willen de cursisten begeleiden om met zoveel mogelijk kennis uit de lesstof en examentraining aan deze examens te laten deel nemen.

Het DLZA-Team is van mening dat het doorlopen van twee cursussen in een jaar al een redelijk tempo is, in deze cursus is ook ruimte voor de snellere en voor de langzamere cursist. Niet iedereen heeft evenveel tijd beschikbaar. Gedurende deze cursus zul je vele vragen beantwoorden: In deze cursus zijn ook heel veel vragen en testen verwerkt. Het aantal beschikbare vragen in de cursus zal gaande weg alleen maar groeien omdat deze vragen bibliotheek langzaam groter wordt. Het kan zijn dat dit vragen zijn uit oudere examens, maar in de meeste gevallen gaat het om vragen die door het DLZA-Team zelf bedacht zijn.

Omdat deze cursus digitaal is kan het DLZA-Team er snel op inspelen als er nieuwe ontwikkelingen zijn in regelgeving of de examen eisen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de lesstof in gedrukte vorm. Het zal je dan ook niet verbazen dat er in deze cursus continue verbeterde lesstof en bijbehorende vragen aan toegevoegd worden, sommige nieuwe vragen kunnen hierbij zelfs door de cursisten bedacht zijn!

Soms worden er vragen in de testen gesteld die net iets boven de examen normen liggen. Dit doen we bewust, het zorgt ervoor dat je nog beter voorbereid naar het examen kunt gaan. Deze testen met de daarin verwerkte vragen worden gedurende de cursus opbouwend moeilijker. Dit gaat zo langzaam dat je het nauwelijks of niet merkt, haal je voor een bepaalde test een te laag cijfer dan kun je die test later nogmaals maken. Het is dan de bedoeling dat je de desbetreffende lesstof gaat doornemen en poging twee zal ongetwijfeld een beter cijfer opleveren, met als resultaat dat je het wachtwoord krijgt voor de vervolg testen.

Op deze manier leert iedereen in zijn eigen tempo, is iemand wat trager of wat sneller als een andere dan is dit geen enkel probleem, de DLZA cursussen sluiten altijd perfect aan op jou tempo en de tijd die jij ervoor vrij kunt maken. De cursus houd ook perfect bij waar je gebleven bent, 21 dagen op vakantie, het is geen enkel probleem. Je cursus gegevens blijven maximaal 1 jaar bewaard!

 

Search