Info examen

Hieronder vind u de regels van de S.R.E. (Stichting Radio Examens) 

U dient tenminste 10 minuten vóór aanvang van het examen aanwezig te zijn.

  1. U mag de examenzaal niet eerder binnengaan dan dat u hiertoe bent uitgenodigd.
  2. Als U te laat komt, kunt u worden geweigerd.
  3. U dient plaats te nemen achter de tafel met het tafelnummer dat vermeld is op uw uitnodigingsbrief.
  4. U dient de uitnodigingsbrief te allen tijde bij u te hebben en op verzoek te tonen.
  5. U moet zich kunnen legitimeren met een officieel legitimatiebewijs. Dus paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs (als u geen van deze bewijzen hebt, dan uw verblijfsvergunning).
  6. Alle gebruik van elektronische communicatieapparatuur is tijdens het examen uitdrukkelijk verboden. Meegebrachte elektronische communicatieapparatuur dient volledig uitgeschakeld te zijn en goed te zijn opgeborgen. Een hoortoestel is, indien medisch noodzakelijk, toegestaan. 
  7. Smart watches zijn niet toegestaan. U hebt tijdens het examen uw horloge niet nodig, want er wordt gezorgd voor een in de hele zaal afleesbare klok.
  8. Rekenmachines: alleen een niet-programmeerbare rekenmachine (dus een rekenmachine waarin niet tevoren formules langdurig zijn op te slaan) mag worden gebruikt. Rekenmachines als de Casio FX-82MS of de Texas Instruments TI-30XS en alle eenvoudiger typen zijn toegestaan. De rekenfunctie van andere apparaten zoals smartphones mag niet worden gebruikt. De beoordeling of een apparaat is toegestaan berust bij de Stichting Radio Examens.
  9. U mag op Uw tafel naast de papieren die u krijgt alleen een potlood of ballpoint, gum, een niet programmeerbare rekenmachine, uw legitimatiebewijs en de uitnodigingsbrief hebben.
  10. Het examenboekje bevat tegenover de vragen een blanco pagina, welke kan worden gebruikt voor berekeningen e.d.
  11. U mag de zaal niet eerder dan 20 minuten na aanvang van het examen verlaten en mits uw legitimatiebewijs is gecontroleerd.
  12. U krijgt twee antwoordformulieren, waarop de antwoorden op de gestelde vragen door het plaatsen van duidelijke  kruisjes, geen letters of streepjes, moeten worden ingevuld. U plaatst een kruisje naast het nummer van de vraag en in de kolom (A, B, C of D bij een F-examen, A, B of C bij een N-examen) van het antwoord dat volgens u goed is. Als u zich hebt vergist, gum het verkeerde antwoord dan goed uit of maak het vakje van het foute antwoord helemaal zwart. Een niet ingevuld antwoord of twee kruisjes op één regel wordt als fout geteld. Een van de antwoordformulieren kunt u meenemen naar huis, het andere (voorzien van uw handtekening) dient u vóór uw vertrek bij de secretaris in te leveren.
  13. Als u klaar bent steekt u uw hand op. Wacht, tot u van een surveillant een teken krijgt, dat u uw antwoordblad mag inleveren. U gaat naar de tafel van de secretaris en levert uw antwoordblad daar in en u zet een paraaf op de controlelijst van de secretaris. Het examenboekje mag u behouden. Blijf niet op de gang buiten de zaal praten, want dat stoort. Ga dus terug naar de wachtruimte.
  14. Soms worden bij een vraag tekeningen gegeven waar u uit moet kiezen. Onder de tekening staat een nummer. U kiest het nummer en daarna kijkt u bij de antwoorden achter welke letter dat nummer staat.

  15. De combinatie van antwoordletter en nummer van de tekening wisselt bij elk examen en is meestal niet dezelfde volgorde als de tekeningen, kijk hier dus goed naar! De letter waar het goede tekeningnummer achter staat is uw antwoord op de vraag.
  16. Het F-examen duurt 1 uur en 45 min., het N-examen duurt 1 uur en 15 min.
  17. Na afloop van het examen wordt in de wachtruimte een lijst met goede antwoorden uitgereikt.
  18. U bent pas geslaagd, wanneer u van de Stichting Radio Examens bericht hebt gekregen. U kunt zich dan met een eigen call registreren als gebruiker van amateurfrequenties via de website van Agentschap Telecom.

Search