Teamspeak Stap voor stap

In deze handleiding gaan wij teamspeak 3 installeren en configueren voor de Stichting DLZA zoals het vanaf 25 april 2017 gaat.

Stap 1: Ga in je browser naar https://www.teamspeak.com/teamspeak3.html

Stap 2: Je ziet hierboven een deel van de website waar je uitkomt, klik op download en dan op teamspeak 3 client

Stap 3: Als je een Windows 64 bit besturingssysteem hebt kies je client 64-bit. Heb je 32 bit, of weet je niet wat je hebt, kies dan 32 bit en klik rechts op download. Het je een MAC kies dan de MACos optie.

Stap 4: Na het downloaden open je het gedownloade bestand

Stap 5: Er opent in Windows 10 een beveligingsscherm, klik op dat alles oké is en je de software vertrouwd.

Stap 6: Na het opstarten van het bestand opent de installatieprocedure. klik op next.

Stap 7: Even opletten. Aan de rechterkant van de tekst staat een scrollbalk, deze moet je helemaal naar beneden scrollen, pas dan kun je een vinkje zetten bij "I accept the term of the license Agreement", klik dan op next

Stap 8: klik op next

stap 9: kies de map waar je teamspeak wilt installeren, meestal laat die staan zoals teamspeak dit zelf aangeeft. Klik op next

stap 10: klik op next

 

stap 11: klik op install

stap 12: klik op finsh

stap13: we krijgen weer een licentieovereenkomt. Scroll de rechterscroll balk helemaal naar beneden

 stap 14: Klik op I accept

stap 15: klik op Continue

stap 16: We gaan nu een teamspeak account maken, klik op create account

Stap 17: Vul je email adres in en twee maal een wachtwoord voor teamspeak. Kies ook een teamspeak gebruikers naam.

stap 18: Laat de vinkjes aanstaan. Klik op create.

Stap 19: Er is nu een E-mail gestuurd naar het opgegeven adres, ga naar je E-mail programma

Stap 20: Klik op de link in je E-mail

stap 21: Vul je E-mail adres in en je wachtwoord, klik op login

Stap 22: We hebben het goed gedaan

Stap 23: we gaan nu weer terug naar teamspeak en klikken op save to file. Sla het bestandje ergens op op je computer en kik op finished.

Stap 24: Het teamspeak scherm opent nu, we gaan naar bookmarks en kiezen manage bookmarks

Stap 25: Vul dit scherm in zoals hierboven, behalve natuurlijk je nickname, hierbij vul je je eigen dlza nummer in, je eigen voornaam en woonplaats. Klik op Apply en dan op OK

Stap 26: Nu gaan wij weer naar bookmarks en zien daar DLZA staan, we klikken hier op en je wordt verbonden met de DLZA teamspeakserver

Stap 27: Je krijgt nu bovenstaande melding, klik op OK

Stap 28: Ga naar Tools en dan naar options

>

Stap 29: Ga naar Capture en selecteer "Puch-To_Talk. Druk op de grote rechthoekige knop rechts hiervan 1 keer, en toets dan de linker alt knop op je toetsenbord in. Klik op Apply. Klik op "begin test" en spreek wat in de microfoon als je de alt knop ingedrukt houdt. Beweegt de balk dan is alles nu goed ingesteld. Stop test en klik op OK

Stap 30: Je ben nu klaar om te wachten. Je bent aanwezig in de lobby en moet nog geregistreerd worden door één van onze vrijwilligers zodat je op alle kanalen kunt komen. 

Onder in het scherm zie je "stichting DLZA Cursus Server" "Lobby"en "hulpbotje"staan. Als je op het tabblad Lobby klikt kun je in de witte regel waar hier "enter chat message..." een bericht typen voor het geval je microfoon het niet doet. Druk op enter om het bericht te versturen

 

Info examen

Hieronder vind u de regels van de S.R.E. (Stichting Radio Examens) 

U dient tenminste 10 minuten vóór aanvang van het examen aanwezig te zijn.

  1. U mag de examenzaal niet eerder binnengaan dan dat u hiertoe bent uitgenodigd.
  2. Als U te laat komt, kunt u worden geweigerd.
  3. U dient plaats te nemen achter de tafel met het tafelnummer dat vermeld is op uw uitnodigingsbrief.
  4. U dient de uitnodigingsbrief te allen tijde bij u te hebben en op verzoek te tonen.
  5. U moet zich kunnen legitimeren met een officieel legitimatiebewijs. Dus paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs (als u geen van deze bewijzen hebt, dan uw verblijfsvergunning).
  6. Alle gebruik van elektronische communicatieapparatuur is tijdens het examen uitdrukkelijk verboden. Meegebrachte elektronische communicatieapparatuur dient volledig uitgeschakeld te zijn en goed te zijn opgeborgen. Een hoortoestel is, indien medisch noodzakelijk, toegestaan. 
  7. Smart watches zijn niet toegestaan. U hebt tijdens het examen uw horloge niet nodig, want er wordt gezorgd voor een in de hele zaal afleesbare klok.
  8. Rekenmachines: alleen een niet-programmeerbare rekenmachine (dus een rekenmachine waarin niet tevoren formules langdurig zijn op te slaan) mag worden gebruikt. Rekenmachines als de Casio FX-82MS of de Texas Instruments TI-30XS en alle eenvoudiger typen zijn toegestaan. De rekenfunctie van andere apparaten zoals smartphones mag niet worden gebruikt. De beoordeling of een apparaat is toegestaan berust bij de Stichting Radio Examens.
  9. U mag op Uw tafel naast de papieren die u krijgt alleen een potlood of ballpoint, gum, een niet programmeerbare rekenmachine, uw legitimatiebewijs en de uitnodigingsbrief hebben.
  10. Het examenboekje bevat tegenover de vragen een blanco pagina, welke kan worden gebruikt voor berekeningen e.d.
  11. U mag de zaal niet eerder dan 20 minuten na aanvang van het examen verlaten en mits uw legitimatiebewijs is gecontroleerd.
  12. U krijgt twee antwoordformulieren, waarop de antwoorden op de gestelde vragen door het plaatsen van duidelijke  kruisjes, geen letters of streepjes, moeten worden ingevuld. U plaatst een kruisje naast het nummer van de vraag en in de kolom (A, B, C of D bij een F-examen, A, B of C bij een N-examen) van het antwoord dat volgens u goed is. Als u zich hebt vergist, gum het verkeerde antwoord dan goed uit of maak het vakje van het foute antwoord helemaal zwart. Een niet ingevuld antwoord of twee kruisjes op één regel wordt als fout geteld. Een van de antwoordformulieren kunt u meenemen naar huis, het andere (voorzien van uw handtekening) dient u vóór uw vertrek bij de secretaris in te leveren.
  13. Als u klaar bent steekt u uw hand op. Wacht, tot u van een surveillant een teken krijgt, dat u uw antwoordblad mag inleveren. U gaat naar de tafel van de secretaris en levert uw antwoordblad daar in en u zet een paraaf op de controlelijst van de secretaris. Het examenboekje mag u behouden. Blijf niet op de gang buiten de zaal praten, want dat stoort. Ga dus terug naar de wachtruimte.
  14. Soms worden bij een vraag tekeningen gegeven waar u uit moet kiezen. Onder de tekening staat een nummer. U kiest het nummer en daarna kijkt u bij de antwoorden achter welke letter dat nummer staat.

  15. De combinatie van antwoordletter en nummer van de tekening wisselt bij elk examen en is meestal niet dezelfde volgorde als de tekeningen, kijk hier dus goed naar! De letter waar het goede tekeningnummer achter staat is uw antwoord op de vraag.
  16. Het F-examen duurt 1 uur en 45 min., het N-examen duurt 1 uur en 15 min.
  17. Na afloop van het examen wordt in de wachtruimte een lijst met goede antwoorden uitgereikt.
  18. U bent pas geslaagd, wanneer u van de Stichting Radio Examens bericht hebt gekregen. U kunt zich dan met een eigen call registreren als gebruiker van amateurfrequenties via de website van Agentschap Telecom.

Examen datums

Examendata (bron Stiching Radio examen) 

Op genoemde locaties worden zowel een F- als N-examen gehouden, tenzij anders aangegeven. 

N.B.: let op de sluitingsdatum, die is strikt 29 dagen voor de examendatum!

Soms raakt een examen voor de normale sluitingsdatum al volgeboekt. De aanmelding sluit dan en u kunt dan kiezen voor een volgend examen.

N.B.: betaal direct na de aanmelding voor het examen het examengeld (€ 61,-). Het moet uiterlijk drie weken voor de examendatum zijn ontvangen!

 

De komende data worden er examens afgenomen (onder voorbehoud; kijk voor exacte gegevens op https://radio-examen.nl/)

In 2018 worden examens gehouden op:

 • 10 januari in Amersfoort (inschrijving gesloten)
 • 7 maart in Nieuwegein (inschrijving open)
 • 16 mei in Assen (opent in begin januari)
 • 29 mei in Vlaardingen (N.B.: dit is een dinsdag!)
 • 5 september in Veldhoven
 • 7 november in Nieuwegein

 

 

TIP: Klik op deze link om laatste informatie te lezen over examens

U woont in het buitenland en dan? (digid)

Voor Nederlanders die in het buitenland wonen U bent Nederlander, woont in het buitenland en bent voor vertrek naar het buitenland uitgeschreven bij een Nederlandse gemeente.

U kunt een DigiD aanvragen via de website van DigiD. Voor het ophalen van de activeringscode van uw DigiD gaat u langs bij een van de balies. Waar kunt u terecht? U kunt terecht bij balies van verschillende (grens)gemeenten in Nederland en bij balies van verschillende Nederlandse ambassades in het buitenland.

Op www.rijksoverheid.nl en www.digid.nl vindt u een actueel overzicht van de balies. Komt u wel of niet in aanmerking? Om een DigiD aan te vragen ‘vanuit het buitenland’, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

❏ u woont in het buitenland;
❏ u beschikt over de Nederlandse nationaliteit;
❏ u heeft een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart;
❏ u heeft een burgerservicenummer;
❏ u staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)*;
❏ u beschikt over een mobiele telefoon waarop u zowel in het buitenland als in Nederland sms-berichten kunt ontvangen;
❏ u heeft een e-mailadres.

*) Als u belastingplichtig bent of na 1 oktober 1994 verhuisd bent naar het buitenland, dan staat u zeker ingeschreven in de RNI. Bent u niet belastingplichtig en voor 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland of heeft u nooit in Nederland gewoond, controleer dan of u ingeschreven bent in de RNI. Op rijksoverheid.nl staat meer informatie over de RNI en hoe u zich kunt inschrijven. Burgerservicenummer Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden 8 of 9-cijferig nummer. U vindt dit nummer onder meer op uw rijbewijs, Nederlandse paspoort, Nederlandse identiteitskaart of Nederlandse zorgpas. Als er geen BSN op uw Nederlandse paspoort of Nederlandse identiteitskaart staat, betekent dit echter niet automatisch dat u geen BSN heeft.

Een BSN is niet vermeld in een paspoort of op een Nederlandse identiteitskaart die buiten Nederland is afgegeven, nadat u uit Nederland bent vertrokken. Ook op paspoorten of Nederlandse Identiteitskaarten verstrekt door een van de grensgemeenten staat geen BSN vermeld. Nederlanders die vóór 1 oktober 1994 naar het buitenland zijn verhuisd en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, beschikken niet over een burgerservicenummer, maar over een sofinummer. Deze sofinummers worden sinds 2014 stapsgewijs omgezet naar burgerservicenummers waardoor ook Nederlanders die voor 1994 naar het buitenland zijn verhuisd, een DigiD kunnen aanvragen. Mobiele telefoon U heeft een mobiele telefoon nodig waarop u zowel in het buitenland als in Nederland sms-berichten kunt ontvangen. Dat heeft te maken met de beveiliging van DigiD. Bij de aanvraag van uw DigiD ontvangt u per sms een code. Deze code moet u invoeren tijdens het aanvraagproces. Meer informatie over de beveiliging van DigiD en over het gebruik van de mobiele telefoon vindt u op www.digid.nl. Hoe vraagt u uw DigiD aan?

1. Ga naar www.digid.nl en kies voor Aanvragen.

2. Kies tijdens de aanvraag voor “Ik woon buiten Nederland”. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed.

3. Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen na de aanvraagdatum naar één van de DigiD balies om uw activeringscode te ontvangen.

4. Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u uw DigiD activeren via www.digid.nl.

Neem het volgende mee naar de balie:
❏ uw baliecode (na uw aanvraag ontvangt u deze per sms en per e-mail);
❏ uw Nederlandse paspoort of Nederlandse identiteitskaart (waarvan u het documentnummer tijdens de aanvraag heeft ingevuld);
❏ uw burgerservicenummer. Let op! Het is mogelijk dat u eerst een afspraak moet maken met de balie om langs te komen voor het ontvangen van uw DigiD activeringscode.

Informeer hiervoor bij de betreffende balie. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor de aanvraag van uw DigiD. U moet zelf naar de balie komen en u identificeren met een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Kunt u uw oude DigiD blijven gebruiken? Als u al een DigiD heeft, die u heeft aangevraagd toen u nog in Nederland woonde,

kunt u deze nog gebruiken. Als u uw gebruikersnaam- en wachtwoord vergeet of als uw DigiD verloopt, dan moet u uw nieuwe DigiD aanvragen via een balie. Uw DigiD verloopt drie jaar nadat deze voor het laatst is gebruikt. U kunt contact opnemen met de helpdesk van DigiD via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of +31 88 123 65 55. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 22.00 uur (Nederlandse tijd). 

Donatie's

De stichting DLZA is een non profit organisatie. Dat betekent dat er niemand een cent aan verdienen mag. 
Echter is er wel een mogelijkheid voor doneren. Dit geld wordt dan gebruikt om de kosten te betalen voor de hosting, beurzen, kleding en dergelijke. 
Ook zijn er bedrijven die ons af en toe ondersteunen door middel van kleine sponsoring. 
Indien u ons wilt sponsoren of iets kunt betekenen voor de Stichting DLZA neemt u dan contact op met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zo bekostigd de ON5UR onze QSL kaarten voor PI4DLZ/A. Dit bedrijf (klik hier om naar hun site te gaan) drukt mooie qsl kaarten en versturen je persoonlijk gemaakte kaart al na 5-6 werkdagen als je qsl proef akkoord is! Overigens doen ze meer dan alleen qsl kaarten drukken. Maar die informatie vind je wel op hun site.

Als je na dit gelezen hebt er bij hun voor kiest en je gaat je QSL kaarten hier bestellen. Vermeld dan even dat je via de DLZA bent gekomen!

Wij maken dankbaar gebruik van http://on5ur.be/

Search